IT Service

บริการ IT Service คืองานบริการ แบบ ครั้งเดียวจบ เหมาะสำหรับบริษัทที่งบประมาณไม่เยอะ ต้องการล้างระบบ ภายในออฟฟิตใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง os โปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องด้วย

บริการตรวจเช็คซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ

 1. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่เสถียรที่สุด
 2. ทำ Defragmenter เพื่อการทำงานที่สมบูรณยิ่งขึ้น
 3. สแกนและกำจัดไวรัส
 4. ตรวจสอบซอฟต์แวร์อื่นๆให้อยู่ในสภาพปกติ

บริการตรวจเช็คฮาร์ดแวร์

 1. กำจัดฝุ่นและทำความสะอาด Socket ต่างๆ
 2. ตรวจเช็ค Connector และจัดระเบียบสายไฟ
 3. ทดสอบฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นให้ใช้งานได้ปกติ
 4. กรณีฉุกเฉินหากเครื่องเสียหรือมีปัญหา สามารถเรียกใช้บริการได้ 2 ครั้งต่อเดือน
 5. บริการส่งเคลมฮาร์ดแวร์ของทุกบริษัท ที่ยังไม่หมดประกันฟรี
 6. สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอด

บริการตรวจเช็คเน็ตเวิร์ค

 1. ดูแลการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต และเน็ตเวิร์ค
 2. บล็อก การใช้งาน MSN หรือ เว็บที่ คุณไม่อยากให้พนักงานเข้า
 3. ดูแลระบบเมล์เบื้องต้น

IT SUPPORT

IT SUPPORT จ้างคนเดียว แต่ได้งานไอทีทั้งระบบของบริษัทท่าน ภายใต้นโยบาย เชื่อมโยงทุกสิ่งในหนึ่งเดียว เราถึงมั่นใจ ว่าคุณฝากงานไอทีไว้กับเราได้ บริการดูแลด้านคอมพิวเตอร์ และ บริการดูแลระบบเครือข่าย ให้กับองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อด้านเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคสำนักงาน (Printer Server, Fax Server)

เราดูแลอะไรให้คุณบ้าง

Hardware

ด้วยทีมที่ชำนาญ จากสายอาชีพด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์โดยตรงคุณจะได้ รับกับเทคนิคการซ่อมแบบใหม่ ๆ ที่คุณไม่เคยเจอ เราเน้นความเป็นมืออาชีพ กรณีที่อุปกรณ์คุณเสียทีมเราดูแลไปถึงการนำอุปกรณืไปเคลม หรือส่งซ่อมให้

Software

ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโปรแกรมบัญชี ติดตั้ง os ต่าง ๆ ทีมเรามีความชำนาญในการติดตั้งแก้ไข ทุปประเภท software

Network

ด้วยทีมงาน เราทำงานอยู่ใน งานด้าน IDC จึงทำให้ รับความรู้เต็ม ๆ เกี่ยวกับระบบ network คุณจึงมั่นใจว่า เราสามารถ พาองค์กรคุณถึงฝั่งแน่นอนครับ

Internet

เรามีความสามารถเฉพาะด้าน ในเรื่อง Internet ไม่ว่าเน็ตคุณจะช้า หรือหลุด หรือต้องการเชื่อมต่อกับบริษัทสาขาต้องการระบบเมล์ ระบบ Web server ก็ตามที เราพร้อมจัดให้คุณกแบบมืออาชีพ

—————————————————————————————

เหตุผลและความจำเป็นของ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที )

            แนวคิดของการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ เช่น การแข่งขันทางด้านธุรกิจและด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและ บริหารระบบสารสนเทศ จากสาเหตุดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรเริ่มมีการพิจารณาที่จะมอบมายภารกิจด้านการบริการระบบ สารสนเทศทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญและมี เทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาบริหารระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นๆให้สามารถแข่งขัน ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเหตุผลที่การ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) เริ่มมามีบทบาทในระบบสารสนเทศปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากองค์กรต่างๆเล็งเห็นประโยชน์ของการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) ดังนี้

- องค์กรนั้นๆลดภาระในการดูแลทรัพย์สินของระบบสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสื่อสาร เป็นต้นซึ่งจะทำให้สามารถที่จะคำนวณถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- องค์กรสามารถลดภาระในการวางแผนทางด้านเทคโนโลยีโดยจะวางแผนเฉพาะด้านนโยบาย และ การบริการใหม่ๆที่ต้องการนำมาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาดเท่านั้นไม่จำ เป็นต้องนำประเด็นของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นสำคัญในการ พิจารณา

- องค์กรที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเปลี่ยนแปลงมาใช้การ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย อีกทั้งสัญญาการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) ที่ดีจะทำให้ผู้ว่าจ้างมีความยืนหยุ่นในการขยายประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกัน

- สามารถลดภาระในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี ในการบริหารระบบสารสนเทศ กล่าวคือ สามารถลดปัญหาพื้นฐานความรู้ของพนักงานที่ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถติดตาม เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ทัน หรือพนักงานอาจมีภาระงานมากจนทำให้ไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีได้ทัน

- ความต้องการให้พนักงานของตนไปทำงานอื่นที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าทำการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

- ไม่สามารถว่าจ้างบุคลากรที่มีทักษะบางด้านเข้ามาทำงานได้ เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างไม่ดึงดูดใจบุคลากรเหล่านั้น หรือไม่สามารถที่จะดึงดูดใจให้บุคลากรเล่านั้นทำงานอยู่กับองค์กรได้ในระยะ ยาว การ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) จะทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในองค์กรเพิ่มขึ้นทำให้องค์มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถกำหนดระดับของบริการ (Service Level) ได้ เช่น ต้องการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเท่าใด ความผิดพลาดที่มีไม่ควรเกินอัตราหรือสัดส่วนเท่าใด การทำงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคในทุกช่วงของเวลา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจกับการให้บริการของฝ่ายงานสารสนเทศต่อทั้งผู้ ใช้ภายในและภายนอกองค์กร

- ต้องการให้องค์กรมีการให้บริการทางด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป

—————————————————————————————

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการดำเนินการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที )

มีประเด็นใหญ่ๆดังนี้
- ผู้ให้บริการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) ควรเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) ที่เป็นมาตรฐานสากล

- ระดับการให้บริการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) ควรจะต้องคำนึงถึงความลับของข้อมูลขององค์กรนั้นๆ

- ควรมีบุคลากรเพื่อการบริหารและจัดการกับผู้ให้บริการเพื่อควบคุมระดับการให้บริการของผู้ให้บริการ

- การทำการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนเพื่อให้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการ

- ขอบเขตและระดับการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลไอที ) ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรนั้นยังสามารถกำหนดทิศทางและนโยบายทางด้านเทคโนโลยีได้