X-2

250x188-images-stories-products-lnb-PSI-x2

 • มีสัญญาณดาวเทียมออก 2 port เปรียบเสมือนมี LNB รุ่น X1 จำนวน 2 ตัว อยู่ด้วยกัน
 • รับสัญญาณย่าง C-Band ระบบ Digital & Analogue
 • 2 โพลาไรท์ (V/H) ใช้แรงไฟตัดต่อ 13/18 โวลท์
 • สำหรับต่อสัญญาณโดยตรงกับเครื่องรับสัญญาณ 2 เครื่องอิสระ
 • ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกรุ่น
 • ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ
 • รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแยกจุดอิสระ

X-1

250x188-images-stories-products-lnb-psi-x1

 • รับสัญญาณย่าน C-Band ระบบ Digital & Analogue
 • 2 โพลาไรท์ (V/H) ใช้แรงไฟตัดต่อ 13/18 โวลท์
 • Bandwidth การรับสัญญาณที่กว้าง ในช่วงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz
 • ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกรุ่น
 • ควมคุมโพลาไรเซอร์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ CMOS
 • ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ

OK-2

250x188-images-stories-products-lnb-PSI-OK2

 • หัวรับสัญญาณ KU-Band ชนิด Universal
 • รับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom KU
 • รองรับช่วงความถี่ที่กว้าง 10.7-12.75 GHz
 • สำหรับรับชม 2 จุด

OK-1

250x188-images-stories-products-lnb-PSI-OK1

 • หัวรับสัญญาณ KU-Band ชนิด Universal
 • รับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom KU
 • รองรับช่วงความถี่ที่กว้าง 10.7-12.75 GHz
 • สำหรับรับชม 1 จุด