CCTV

CCTV (1) cctv cctv-systemรับติดตั้ง CCTV Accessone มีความเชี่ยวญชาญในการออกแบบ รับติดตั้ง CCTV ทั้งระบบ และ รับติดตั้ง CCTV ทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมถึง เดินสาย CCTV ไร้สาย โดยทีมงาน network engineer และ system engineer เพื่อออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมากที่สุด นอกจาก รับติดตั้ง CCTV แล้ว ทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านกล้องวงจรปิด ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กหรือใหญ่แค่ไหน เราสามารถตอบโจทย์ตามที่ท่านต้องการได้ ตามความต้องการของท่าน

ปัจจุบันระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการรักษความปลอดภัยของ หน่วยงานทั้งภาครัฐฯ และเอกชนรวมไปถึงผู้ที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้มีกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดมากมายหลายยี่ห้อในท้องตลาดซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ดังนั้นผู้บริโภคต้องพิจารณา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่มีคุณภาพเพื่อให้คุมค่ากับเม็ดเงินที่เสียไป

ถ้าจะพิจารณาเลือกซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซัก ตัวอันดับแรกคงต้องดูกันที่คุณภาพของ สินค้า โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งคุณภาพตามประเทศที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากเป็นสินค้าจากประเทศ อเมริกา,ทวีปยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมของผู้ใช้ โดยที่สินค้า จากประเทศในทวีปยุโรป จะมีความนิยมนำมาใช้งานในองค์กรใหญ่, อาคารสูง, ท่าอากาศยาน เนื่องจากมี ความเสถียรภาพสูงแต่ก็มีราคาสูงตามคุณภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นนั้นนิยมนำมาใช้งานใน อาคาร, สำนักงาน, โรงงาน ที่ต้องการระบบที่มีคุณภาพดีแต่ราคาไม่สูงมากนัก

ส่วนระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จะมีคุณภาพปานกลาง ที่ผลิตขึ้นในประเทศเกาหลี และไต้หวัน ซึ่งมีราคาถูกกว่าและคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับสินค้าที่ผลิตจากยุโรป และอเมริกา แล้วจะเห็นความแตกต่างในด้านคุณภาพของภาพได้อย่างชัดเจน และระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ สุดท้าย นั้นคือแบบที่มีคุณภาพต่ำ มักจะเป็น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเน้น ปริมาณการผลิตมากกว่าคุณภาพ บางครั้งก็มีกรณีที่การผลิตในแต่ละรุ่นคุณภาพไม่เท่ากัน และมีอายุการ ใช้งานที่สั้นเพียง 6 เดือนถึง 3 ปี เท่านั้น ดังนั้นหากจะพิจารณาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จากจีน ควรเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตใน ไต้หวัน-เกาหลี จะดีกว่า นอกจากการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศผู้ผลิตแล้วยังมีหลักเกณฑ์อื่นที่เราสามารถนำมา ใช้ในการพิจารณาเลือกซื่อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ได้อีก อาทิเช่น การเลือกซื้อจาก การพิจารณา ที่ตัวกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องของความละเอียดภาพ, ความสามารถในการรับแสงแต่ในกรณี นี้ต้องดูที่ยี่ห้อเป็นส่วนประกอบเพราะสินค้าบางยี่ห้อที่ผลิตในประเทศจีน อาจมีคุณภาพสินค้าไม่ตรงกับที่ ฉลากระบุ ปัจจุบันผู้ประกอบการค้าขายคอมพิวเตอร์จำนวนมากหันมาขาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กัน เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า E-commerce ซึ่งทำ ให้ลดต้นทุนในการทำธุรกิจลง ส่งผลให้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีราคาถูกจากแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ดีใน สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทำให้มีผูประกอบการหลายรายสั่งสินค้าจาก ประเทศจีนมาย้อมแมวขาย ดังนั้นผู้ซื้อควรพิจารณาให้ดีก่อนเลือกซื้อ

การเลือกซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จาก Website จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พิจารณา เข้าไปให้ลึกถึงประวัติของผู้ประกอบการว่า มีประสบการณ์ในสินค้าตัวนั้นมากน้อยเพียงใด และ เว็บไซต์ นั้นมีลูกค้าที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าผู้ขายมีความมั่นคง ในธุรกิจมากน้อยเพียงใด เนื่องจากบริการหลังการขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หากผู้ขายดำเนินกิจการด้วยความไม่มั่นคงและปิดกิจการได้ง่ายๆ ผู้ซื้อจะลำบากหากต้องหาศูยน์ซ่อม เอง สินค้ายี่ห้อที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงก็เป็นเป็นอีกสิ่งที่จะบอกว่า ธุรกิจของเว็บไซต์นั้นมีความมั่นคงแค่ไหน เพราะการนำเข้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงนับว่าบริษัทมี ความมั่นคงในระดับหนึ่ง มีผู้ซื่อหลายคนที่ประทับใจรูปแบบการนำเสนอสินค้าในเว็บ ไซต์ จนตัดสินในซื้อ แต่การเลือกซื้อจาก เว็บไซต์เพียงทางเดียวอาจจะทำให้คุณผิดหวังจากการได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตาม โฆษณา ดังนั้นการไปรับชม การสาธิตสินค้าที่บริษัทของผู้จำหน่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการที่จะได้ สินค้าดีๆในราคาที่ถูกใจ สิ่งเหล่านี้คือหลักการเบื้องต้นในการเลือกซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จาก Website ซึ่งที่สุด แล้วก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณของท่านในการเลือกซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่เหมาะสมกับการ ใช้งานและงบประมาณของแต่ละบุคคล