ติดตั้งระบบ Wifi ภายในอาคาร

69645624_1---Internet-Wifi-

  • เรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับคุณในทุกๆด้าน ไม่ว่าระบบ server, Network, desktops และ laptops
  • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Networkและมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
  • รวดเร็วในการแก้ปัญหา ด้วยทีมงาน Support ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
  • มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการรายงานสรุปผลการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ๆไขปัญหาระยะยาว
  • ตัดปัญหาเรื่องการหาไอทีใหม่เป็นประจำ, ประหยัดเวลาในการอบรมพนักงาน, เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย

usb_over_wifiWiFi diagram